GUINNESS

Igrač 1: Matej Sračić

Igrač 2: Mia Deranja

Igrač 3: Ana Deranja

23.7.2019., 2. Kolo
20:00
10
13
0
15
15
2
25.7.2019., 3. Kolo
22:00
15
13
19
2
9
15
17
1