Foto - galerija

Galerija fotogarafija sa zanimljivim detaljima s turnira, nadopunjavat će se iz dana u dan, kako budemo pregledavali i birali najbolje slike.