AJDE LEZI

Igrač 1: Ivica Antunović

Igrač 2: Matija Pulić

Igrač 3: Pero Saulan

7.8.2022., 1. Kolo
19:30
15
15
2
7.8.2022., 2. Kolo
21:30
15
15
2
11.8.2022., 3. Kolo
21:00
15
13
1
1
13
15
15
2
16.8.2022., 1/16 finala
22:00
14
15
15
1
16
11
17
2
17.8.2022., 1/8 finala
23:00
15
13
15
2
13
15
8
1
26.8.2022., 1/4 finala
20:30
15
13
11
13
1