BEBAČI

Igrač 1: Pero Saulan

Igrač 2: Perica Saulačić

Igrač 3:

BEBAČI
18.7.2019., 1. Kolo
20:30
15
15
2
5
10
0
23.7.2019., 3. Kolo
23:00
15
18
2
31.7.2019., 1/16 finala
21:30
15
15
2
9
12
0
1.8.2019., 1/8 finala
22:00
16
9
11
1