ŠIZIKA

Igrač 1: Paula Klaić Saulačić

Igrač 2: Katia Matijašević

Igrač 3: Nikša Matijašević

ŠIZIKA
18.7.2019., 1. Kolo
21:30
13
15
15
2
15
4
3
1
21.7.2019., 2. Kolo
21:30
15
15
2
12
12
0