Bordoška juha

Igrač 1: Stjepan Stojic

Igrač 2: Luka Anđelinić

Igrač 3: Baldo Cicijelj

Igrač 4: Antun Šmanjak

Bordoška juha
2.8.2023., 1. Kolo
22:00
10
15
15
2
15
8
10
1
4.8.2023., 2. Kolo
20:00
15
7
12
1
13
15
15
2
11.8.2023., 1/16 finala
20:30
16
9
14
1
14
15
16
2
12.8.2023., 1/8 finala
21:00
15
15
2
7
13
0
13.8.2023., 1/4 finala
22:00
18
15
15
3
16
7
7
0