AJDE LEZI

Igrač 1: Matija Pulić

Igrač 2: Ivica Antunović

Igrač 3:

AJDE LEZI
5.8.2018., 1. Kolo
20:00
15
15
2
8
8
0
8.8.2018., 2. Kolo
22:00
15
15
2
10
6
0
12.8.2018., 3. Kolo
22:00
15
15
2
13
7
0
17.8.2018., Play off
23:40
13
9
0
15
15
2
18.8.2018., Repasaž
20:30
11
9
0
15
15
2
20.8.2018., 1/8 finala
23:00
10
15
10
1
15
13
15
2
22.8.2018., 1/4 finala
21:00
15
15
15
3
12
12
13
0
24.8.2018., Polufinale
20:30
10
10
9
0
15
15
15
3
24.8.2018., Finale
23:15
13
15
15
15
3
15
10
12
12
1